Kültür, Gezi, Doğa Sporları, Macera ve birçok şey...
28 Nisan 2015 Salı

Yunan Mitolojisinde Tanrılar Ve Tanrıçalar


İlk Tanrılar ve Titanlar

Yunan Tanrıları

Günümüzde genellikle Hesiod’unki baz alınsa da tarih boyunca birbirinden çok farklı Yunan theogonileri olmuştur.

Homeros’a göre Okeanos ve Tethys tüm tanrıların çıkış noktalarıydı.

Hesiod’a göre ilk önce Khaos vardı. Daha sonra sırayla Gaia, Tartaros, Eros, Erebus, Pontus, Ourea, Kronos, Nyks, ve Aether oluştu.

Orfik şiir Nyks’i ilk yaptı.

Alkman, Thetis’i ilk tanrıça yaptı.

Bunların dışında, Yunan filozof ve düşünürleri de kendi primordiyal tanrılarıyla, kendi theogonilerini oluşturmuşlardır.

Dante'nin İlahî Komedya eserinin "Inferno" bölümünün 31. şarkısı: Tanrı'ya karşı çıktığı için cehennemin dokuzuncu çemberi olan Cocytus'un girişinde bağlanan Titanlar (Gustave Doré, 1857, 1890'de ABD'de basılan kitabında kullanılan versiyonu)

Titanlar

Titanlar, Yunan mitolojisine göre efsanevi Altın Çağ’da dünyayı yönetmiş olan güçlü tanrı ırkıdır.

Genellikle baz alınan Hesiod’un theogonisine göre en başta oniki Titan vardı. Bu Titanlar değişik kavramlarla özdeştirilmiştir. Örnek olarak, okyanus, hafıza, görüntü ve doğal kanun verilebilir. Baştaki oniki Titan daha sonra başka Titanları doğurdular. Bunlardan bazıları Prometheus ve Atlas’tı. Titanlar, babası Uranus’u tahttan atan Kronus tarafından yönetilmiştir. Titanlar ise Olimposlu tanrılar tarafından tahttan indirilmiştir.

İlk başta olan, orijinal oniki Titan ve simgeledikleri kavramlar aşağıdaki gibidir:

Okeanos: Okyanus
Tethys: Yeraltı suları ve bakıcılık
Hyperion: Güneş
Theia: Görüntü ve değerli taşlar
Koios: Akıl ve kutup
Phoebe: Parlak zeka,büyü ve ay
Kronus: Zaman
Rhea: Cinsel bereket ve dağlık bölge
Mnemosyne: Hafıza-hatıra ve dil
Themis: Adalet
Kriyus: Liderlik ve takım yıldızları
Iapetos: Ölümlülük,yara ve yaşam süresi

Zeus ve Olimposlu Tanrılar

Zeus

Zeus, eski Yunan mitolojisinde tanrıların kralı, en güçlü ve önemli tanrıdır.

Gökyüzünün, şimşek ve gökgürültülerinin tanrısıdır. Çoğu zaman elinde bir şimşek ile resmedilmiştir. Bereket ile özdeşleşmiştir, yağmur ondan beklenir. Titan Kronus’un ve eşi Rheia’nın oğludur.
Tanrıça Hera’nın kocasıdır. Simgesi şimşeğin yanında boğa, kartal ve meşe ağacıdır. Aynı zamanda tanrıların kralı olduğu için taht ve asa ile de sık sık betimlenir.

En bilinen özelliklerinden biri çapkın oluşudur. İstediği her şeyin şekline girebilen Zeus’un Leda için kuğu, Europa için boğa oluşu kudretine en iyi örnektir. Ölümlü ölümsüz herkese aşık olabilen tanrıların tanrısı Zeus’un gözdesi Ganimedes adlı bir çobandır. Çapkınlığı yüzünden eşi Hera tarafından sürekli takip ettirilmektedir.

Zeusun Doğumu

Rheia, Zeus’u Kronus’un yutmasını engellemek için, Girit’te İda Dağında bir mağarada doğurmuş ve Amaltheia’ya bırakmıştır. Kocasına ise bir kaya parçasını Zeus diye yutturmuştur. Zeus büyüdüğünde, doğan bütün çocuklarını yutan babası, Kronus’u yenerek, kardeşleri Poseidon ile Hades’i kurtarmış ve Olimpos’un kralı, kural koyucusu olmuştur. Olimpos dağında oturur.

Tanrıçalarla Evlilikleri

Metis: Athena
Themis: Hora’lar ve Moira’lar
Dione: Aphrodite
Eurynome: Kharis ‘ler
Mnemosyne: Musa’lar
Leto: Apollon, Artemis
Demeter: Persephone
Hera: Ares, Hebe, Eileithya (Hephaistos)

Kadınlarla Evlilikleri

Alkhemene: Herakles
Antiope: Amphion, Zethos
Kallistro: Arkas
Danae: Perseus
Aigina: Aiaskos
Elektra: Dardanos, lasion, Harmonia
Europa: Minos, Rhadamanthys
İo: Epaphos
Leda: Helena, Dioskur’lar
Maia: Hermes
Niobe: Argos,Pelasgos
Pluto: Tantalos
Semele: Dionysos
Taygere: Lakedaimon
laodamia: Sarpedion

Pan ve Nypheler

Pan

Pan, Yunan mitolojisinde kırın ve çoban ların tanrısıdır. Yarı keçi yarı insan halinde tasvir edilir. Kırlarda aniden insanların karşısına çıkıp görüntüsüyle insanları korkuttuğu için panik sözcüğü buradan türemiştir.Tanrı Pan,efsanesi ve kişiliği hakkında Behcet Necatigil’in “100 Soruda Mitologya “daki anlatımını aşağıya alıyoruz:

“Dağlık Arkadia’da küçükbaş hayvanların,çobanların tanrısı. Keçi ayaklı Pan, Hermes’in oğludur. Tanrıların,çokluk,insan kılığında değilde hayvan kılığında düşünüldüğü ilk zamanlarda Pan da keçi kafalıydı; sonradan bu keçi kafasından sadece boynuzlar ve sakal alıkonarak,yüzü insan yüzü oldu.”

Pan Flütü

Efsaneye göre Pan’ın aşık olduğu Syrinks tam Pan ona sarılacağı sırada saza dönüşür. Pan da üzülür ama bir yol bulur. Sazlardan yedi tanesini kesip balmumu yla yanyana yapıştırır, üfleyince ortalığa tatlı bir melodi yayılır. Böylece Syrinks adlı çalgıyı icat etmiş olur. Syrinks’e panflüt de denir.

Pan çoban kavalını sever,azgın tekeler gibi güzel nhymphaların peşine düşerdi. İnsanların hayvanların uyuduğu kızgın,ıssızyaz öğlelerinde birdenbire, beklenmedik gürültüler koparır, dört bir yana “panik” korkular saçardı.Marathon savaşı gecesi Persler’i bu şekilde paniğe uğrattığı için, Atinalılar savaştan sonra tanrı Pan’a Akrapolis eteğinde bir tapınak yaptılar.Pan sözü Yunancada “bütün” anlamına geldiğinden mistikler, sonraları Pan’ı herşeyi yapabilir bir tanrı payesine çıkardılar.

Nypheler

Nymphler (Nymphe veya Türkçe nemf, nimf olarak da anılırlar) Yunan Mitolojisi nde yeri ve denizi dolduran sayısız çokluktaki dişi, tanrısal varlıklardır. Ölümsüz değillerdir ama tanrılar gibi ambrosia ile beslendiklerinden çok uzun yıllar yaşarlar ve hep genç ve güzel kalırlar. Doğurganlık ve zariflik simgesidirler. Mitlerde genellikle güzellikleri yüzünden başlarından geçenler anlatılır, genel olarak perilerin güzelliğine vurgu yapılır.

Çok sayıda nymph türü vardır ve bunlar yaşadıkları yerlere göre ayrı adlar alırlar. Oreadlar dağlarda, Naiadlar akarsularda, Dryadlar meşe ağaçlarında yaşarlar.

Oreadlar ve Dryadlar doğanın bir parçası oldukları için satirler bu nemflerin hayranıdır.

Apollo ve Dionysos

Apollo

Apollon(Latince:Apollo), mitolojide müziğin, sanatların,güneşin,ateşin ve şiirin tanrısıdır. Ayrıca kehanet yapan, bilici tanrıdır.Aynı zamanda kimin ağzına tükürürse onun geleceği göreme yeteneği olur(Kassandra). Zeus ve Leto’nun oğlu, Artemis’in ikiz kardeşidir.

Altın bir lir çalar ( Bu lir düşüncesi Hermes’in tanrısal gücüyle ikiye ayırdığı inek bağırsağını ,kaplumbağa kabuğuna bağlamasıdır. ). Gümüş yayıyla oku en uzağa o atabilir; okların tanrısıdır. Tıbbı insanlara o öğretmiştir; hekimliğin tanrısıdır. Asla yalan söylemez; ışığın ve gerçeğin tanrısıdır. Kutsal ağacı defne, hayvanları yunus, atmaca, kuğu ve kargadır. Lakapları “okçu”, “Likya’lı” ve Latince’de yırtıcı kuşlara ilişkin olarak kullanılan, “yırtıcı” anlamına gelen “Vulturus”dur. Olymposluları altın liriyle eğlendiren, çok uzaklara ok atabilen, hastaları iyileştiren, iyileştirme sanatını hastalara ilk öğreten gümüş yayın efendisi okçu Tanrı olarak Yunan şiirlerine geçmiştir. Aynı güneş ışınları gibi Apollon’un okları da hem hasta edici hem de iyileştiricidir. Bu yüzden güneşle de özdeşleştirilmiştir.

Kutsal ağacının defne olmasının nedeni, nehir perisinin kızı Daphne’dir. Apollon Daphne adlı nympheye hayrandır. Fakat Daphne, bakire kalmaya yemin etmiştir. Peşine düşen Apollon’dan kaçabilmek için Artemis’ten kendisini saklamasını ister ve orada bir defne ağacına dönüştürülür.

Orfe öğretisinde sezgi, ilham ve vicdanın sembolü olan Apollon’dan Yunan mitolojisinde sık sık “Lykya’lı olarak söz edilir. (Likyalı sıfatının kökeni Luvi dilinde ışık anlamına gelen, kurt anlamındaki “lyk” sözcüğüdür ki, sözcük Latincede lux biçimine dönüşmüştür. Apollon adının aslı, bir iddiaya göre, Etrüsk dilinde bir ilahı belirtmek üzere kullanılan Aplu, Apulu, ya da Aplum adıdır. mitolojisinde Apollon’un yaptığı sayısız işlerden bazıları şunlardır:

Apollon, adını Pythia adlı kahinelere verecek olan Python ejderini bir mağarada ya da yeraltı yarığında öldürür ve öldürdüğü yerde Trakyalı Orfe Delf inisiyasyonunu başlatır.
Zagreus’un kemiklerini Apollon Delf’e gömer: Zeus’un buyruğu üzerine musaların (müzler) yardımıyla Zagreus’un parçalarını bir araya getirir. dünya’nın merkezi yakınına gömer.
Hermes’e sihirli bir altın asa verir. Hermes ateş çıkartabildiği bu asa sayesinde habercilerin efendisi olur.
Üç uçlu yabayla yaptığı bir hareketle yunusu göğe bir takımyıldız olarak yerleştirir.

Dionysos

Dionysus veya Dionysos (Yunanca: ???????? veya ????????; hem Roma ve Yunan mitolojisinde Bacchus olarak da bilinir) Bazı mitolojik eserlerde ve ozellikle tragedyalarda Bromios, Euhios, Dithyrambos, İakkhos, İobakkhos olarak da adlandırılır. Çal’lı şarap tanrısı. Şarabın sadece sarhoş ediciliğini değil, sosyal ve faydalı etkilerini de temsil eder. Medeniyetin destekçisi ve barış aşığıdır.

On iki Olympos tanrısından biri olan Dionysos, Zeus ile Semele’nin oğludur. Doğuş efsanesi şöyle anlatılır: Zeus Semele’ye aşık olur, ama karısı Hera onu kıskanır. Hera yaşlı bir kadın kılığına girer ve Semele’ye Zeus’un ona güçlerini göstermesini söylemesini söyler. Zeus gücünü gösterirken Semele yanar ve karnındaki yedi aylık bebeğini düşürür. Zeus bebeği kurtarır ve baldırında saklar. Daha sonra Tanrı Dionysos Zeus’un baldırından doğar

Çal yöresinde yaşamıştır. Helen pantheonuna aykırı dusen bir tanrıdır. Bütün efsaneleri bir tek motif üstüne kuruludur: tepki ve direnç.

Sembolü olan asma ağacı gibi ölüp yeniden doğar, haz ve acı arasında iki uçta gider gelir. Bu yüzden psikiyatride manik depresif duygu durumunu temsil eder.

Genel olarak Zeus ile Semele’nin oğlu olarak geçse de, bazı kaynaklarda Zeus ile Persephone’nin oğlu olarak gösterilir.

Dionysos kültünün, hıristiyanlık dinini de doğrudan etkilediği iddia edilmektedir.

Dionysos bağ bozumu tanrısı olarak da bilinir. Onun adına düzenlenen bağ bozumu şenliklerinde tiyatronun temeli atılmıştır. Bu şenliklerde bir koro bulunmaktaydı; daha sonraları koronun önüne bir oyuncu, daha sonra ikinci bir oyuncu geçmiş, böylece tiyatronun temelleri atılmıştır.

Deniz Tanrıları ve Toprak Tanrıları

Deniz Tanrıları

Amphitrite: Deniz Dibi Tanrıçası ve Deniz Tanrıçalarının Tanrıçası /Poseidon un karısı
Glaukos: Alt Sınıf Deniz Tanrısı
Leukothea, Leucothea: Deniz Tanrıçası
Doris: Deniz Tanrıçası
Nereus: Deniz Tanrısı
Okeanides, Oceanids: Küçük Deniz Tanrıçası veya Su Perisi
Palaemon: Küçük Deniz Tanrısı
Phorkys, Phorcys, Phorko: İlk Suların Tanrısı
Pontos, Pontus: Deniz Tanrısı (Titan)
Poseidon: Okyanusların Tanrısı, Deniz Tanrılarının Tanrısı
Proteus: Deniz Yaratıklarının Çobanı
Triton: Küçük Deniz Tanrısı
Okeanos, Oceanus: Dünyayı çevreleyen sular
Thetis: Diğer bir deniz tanrıçası

Tatlı Su Tanrıları

Achelous, Acheloos: Nehir (Ana)
Acheron, Alpheus: Nehir (Mutsuzluk)
Arethusa: Kaynak ve Çeşmeler
Alpheus: Nehir
Asterion: Nehir
Eridanus: Nehir
Lethe: Yeraltı Suları (peri)
Naiads, Naiades: Tatlı su perileri (göller, nehirler, kaynaklar ve çeşmeler
Peneios, Peneius, Peneus: Teselya nehri
Styx: Yeraltı suları(tanrıça)

Toprak Tanrıları

Agdistis (Frigya): Toprak Tanrısı
Anteros: Tutku
Afrodit, Aphrodisias: Güzellik, Aşk ve İhtiras
Efesli (Ephesoslu) Artemis: Bereket ve toprak tanrısı
Bendis (Trakya): Toprak
Cybele, Kybele, Cybebe, Rhea: Toprak,bereket, dağlar
Demeter, Ceres: Özellikle tahıl tanrıçası
Dione: Eski toprakların tanrıçası
Gaia, Gaea: Yeryüzünün kişileştirimiş Tanrıça şekli (Titan)
Kratos: Güç Tanrısı
Lada (Likya): Bereket
Lada Anadolu: Toprak
Leto: Toprak titan tanrıçası age of mytoglh titans oyununda güzel bir tanrıça olarak gözükmektedir
Himeros: Arzuların tanrısı
Oreads, Oreades: Dağ ve mağara perisi
Priapos, Priapus: Bereket
Rhea, Rheia (Titan): Toprak zeusunda annesidir
Semnai Theai: Toprak tanrıçası

Yunan Tanrılarının Soy Ağacı


1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız
Oy veren kişi sayısı: 8
Aldığı oyların ortalaması: 4,00
Aldığı en yüksek oy: 5
Loading ... Loading ...

“Yunan Mitolojisinde Tanrılar Ve Tanrıçalar” YAZISI İÇİN2 YORUM YAPILMIŞ.

  1. Güzel Konu, temiz çalışma , soy ağacı açılmıyor..

  2. Mustafa Koray URU

    Bora bey yorumunuz için teşekkür ederim. Soy ağacının büyük boyutlu açılma sorunu ile ilgileneceğim.


YORUMLARINIZI BEKLİYORUZ...

Bu yazıya yorum yazabilmek için giriş yapmalısınız.


Login